Indien u opgenomen bent in het ziekenhuis of revalideert in een revalidatiecentrum wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis of andere instelling verder willen met fysiotherapie  dan vallen de kosten van de eerste eerste twintig behandelingen onder de aanvullende verzekering. Als u niet of beperkt aanvullend verzekerd bent, zijn deze eerste twintig behandelingen of een deel daarvan voor uw eigen rekening. Om na de eerste twintig behandelingen in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering heeft u een verwijzing voor fysiotherapie nodig van uw arts.

Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. Let er bovendien op dat zorgverzekeraars hun polisvoorwaarden en het aantal vergoede behandelingen in de aanvullende pakketten regelmatig wijzigen.

Daarbij is het ook nog goed om te noemen dat – als uw eigen bijdrage van 385 euro  nog niet verbruikt is- de kosten van fysiotherapie uit de basisverzekering  ook nog eerst vanuit het  eigen risico gaan