Multidisciplinaire samenwerking

Indien nodig werkt de fysiotherapeut samen met andere disciplines die bij u betrokken zijn (zoals ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker) om de behandelingen goed op elkaar af te stemmen om u zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast kan het van belang zijn om familieleden of mantelzorgers bij de behandeling te betrekken.

Zo krijgen zij inzicht in uw (tijdelijke) beperkingen en leren zij hoe ze u het beste kunnen ondersteunen of stimuleren. Oefenen met uw naasten kan een waardevolle aanvulling zijn op de fysiotherapeutische behandeling.