Contributie

Het CVA Netwerk Amsterdam kent sinds 2019 een contributiesysteem bestaande uit twee delen: nieuwe leden betalen eenmalig een bijdrage van €100 om lid te worden van het netwerk; daarnaast wordt er van alle leden een jaarlijkse bijdrage van € 40 gevraagd.

Met het contributiegeld worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden, bijvoorbeeld het houden van een symposium en/of het uitnodigen van sprekers tijdens de netwerkbijeenkomsten. De website van het CVA Netwerk Amsterdam wordt ervan onderhouden en de zoekfunctie wordt up to date gehouden. Verder wordt er voor PR-materiaal gezorgd.

Het lidmaatschap van het netwerk is jaarlijks vóór 1 november opzegbaar door een mail te sturen naar info@cvanet.amsterdam.

Per e-mail zullen alle nieuwe en bestaande netwerkleden worden geïnformeerd over hoe en wanneer zij hun contributie via de website kunnen betalen.

contributie voldoen

Bedrag

Vragen over contributie kunnen gesteld worden via: penningmeester@cvanet.amsterdam