Bij de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van de lichamelijke gevolgen van een CVA. We zijn er op gericht om er samen met u voor te zorgen dat het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk verloopt. We leren u gebruik te maken van uw mogelijkheden en om te gaan met uw beperkingen. We bieden onderzoek, behandeling en advies. Als het nodig is komt de therapeut bij u aan huis. Als het kan komt u naar de praktijk.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut u een aantal vragen stellen en u onderzoeken. U voert een aantal testen uit en op basis van de verkregen informatie, uw hulpvraag en de prognose van uw herstel, bespreekt u samen het vervolg. Mogelijk dat er blijvende schade is in uw hersenen waardoor problemen (deels) kunnen blijven bestaan.

Er is een aantal factoren van belang bij het bepalen van de therapie:

Wat wilt u bereiken?
Hoe duidelijker dit is hoe preciezer u te werk kunt gaan. Leg de lat niet te hoog voor uzelf en overleg met uw fysiotherapeut wat haalbaar is.

Waar heeft u plezier in?
Bespreek dit met uw fysiotherapeut, deze kan daar rekening mee houden in het behandelplan.

Waar wilt u oefeningen doen?
Bespreek dit met uw fysiotherapeut, deze kan dan samen met u bedenken welke oefeningen daar bij passen.

Bespreek uw verwachtingen met uw fysiotherapeut.

 

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit een aantal van de onderstaande items:

 • Het behandelen van krachtsverlies en coördinatie in armen en benen.
 • Het behandelen van de verstoorde lichaamsbalans.
 • Het herleren/optimaliseren van dagelijkse activiteiten zoals bewegen in bed,
 • transfers, opstaan uit een stoel, (trap)lopen, fietsen.
 • Het verbeteren van het looppatroon.
 • De begeleiding in het op een gezonde manier leven om de kans op een
 • beroerte te verkleinen.
 • Het verbeteren van het uithoudingsvermogen zodat u bijvoorbeeld weer zelf
 • een boodschap kunt doen.
 • Het leren omgaan met de gevolgen van het CVA.
 • In de chronische fase monitoren van uw fysieke capaciteiten zodat u er op tijd
 • bij bent als het na verloop van tijd iets minder goed met u gaat.

Het leveren van goede zorg aan mensen met een CVA vraagt om zorg op maat. Bij ieder persoon die een beroerte heeft doorgemaakt spelen namelijk andere problemen en specifieke persoonlijke hulpvragen een rol. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat u wordt behandeld door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Een gespecialiseerde fysiotherapeut is extra opgeleid en heeft ervaring en affiniteit met het behandelen van mensen met een CVA. U krijgt daarom als patiënt advies, informatie, behandeling en begeleiding op maat.

Het gaat ten slotte om u, het is uw leven. U kunt zelf aangeven wat belangrijk voor u is en wat u weer zou willen en kunnen. Samen met uw fysiotherapeut maakt u een haalbaar behandelplan waar u aan gaat werken.

Als u niet tevreden bent bespreek dit dan direct. Een goede therapeut zal naar u luisteren en samen met u naar een oplossing zoeken.