Het CVA Netwerk Amsterdam is een open netwerk met een laagdrempelig toelatingsbeleid.

In 2017 worden alle Amsterdamse ziekenhuizen, twee verpleeghuizen in Amsterdam, één verpleeghuis in Diemen, één verpleeghuis in Amstelveen, één revalidatiecentrum en acht 1e lijns fysiotherapiepraktijken vertegenwoordigd door een of meer fysiotherapeuten in het CVA Netwerk Amsterdam.

Per jaar vinden er vijf netwerkbijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op een van de werkadressen op dinsdag van 16.30-18.00 uur.

Tijdens de netwerkbijeenkomsten ligt de nadruk op het uitwisselen van vakinhoudelijke informatie vanuit de instellingen en de praktijken en van overdracht van kennis en vaardigheden aan de hand van casuïstiek, intervisie en bespreking van de wetenschappelijke literatuur. Door middel van het opstellen van werkafspraken en het ontwikkelen van gezamenlijke producten wordt gestreefd naar afstemming binnen het netwerk. Van de deelnemers aan het netwerk wordt een actieve bijdrage aan de netwerkbijeenkomsten gevraagd.

De presentie van de deelnemers wordt per netwerkbijeenkomst bijgehouden aan de hand van een presentielijst. De voorzitter zorgt aan het eind van het jaar voor contact met het KNGF ten behoeve van de accreditatie.

Het netwerk kent vier werkgroepen:

 1. De werkgroep ‘Bestuur en Organisatie’
  houdt zich bezig met het formuleren van de doelstelling en geeft vorm aan de organisatiestructuur van het netwerk. 

 2. De werkgroep ‘Inhoud’
  geeft aan de hand van een jaarplan inhoud aan de netwerkbijeenkomsten. 

 3. De werkgroep ‘Scholing en Kwaliteit’
  formuleert de ‘eisen voor deelname’ en ziet toe op naleving van deze eisen. 

 4. De werkgroep ‘PR en communicatie’
  brengt de stakeholders in kaart die op de hoogte moeten zijn gesteld van het bestaan van het CVA Netwerk Amsterdam en is actief bij het ontwikkelen van de website.