Verschillende fasen na een beroerte

De periode na een CVA wordt ingedeeld in verschillende fases: de acute fase (de eerste dagen), de vroege en late revalidatiefase (tot 6 maanden na het ontstaan van het CVA) en de chronische fase (na 6 maanden). In elke fase kunt u te maken krijgen met een fysiotherapeut. Elke fase kent zijn eigen beloop, problemen en aanpak. Een gespecialiseerde fysiotherapeut kan u uitleggen in welke fase u zit, welke therapiemogelijkheden daarbij passen en wat de kans is op het herstel van uw problemen.

 

Spontaan neurologisch herstel

Direct na het optreden van een CVA is er chaos in het brein. Dit uit zich in problemen met bewegen, communiceren, emoties en denken. Na enkele dagen treedt er spontaan herstel op doordat uitgetreden vocht weer geabsorbeerd wordt en de informatieoverdracht in de hersenen weer zijn weg vindt in de nieuwe situatie. De door het CVA ontstane problemen verdwijnen in zijn geheel of voor een deel.

Invloed van oefentherapie op het herstel

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat fysiotherapie effectief is op het herstel na een CVA. Het is echter lastig om te zeggen wat de beste therapie is, die is namelijk voor iedereen weer anders. Het grootste deel van de behandeling zal bestaan uit oefentherapie. Er zijn oefeningen die u samen met uw therapeut doet en oefeningen die u zelf kunt doen. Samen met uw therapeut maakt u een keuze wat voor u het beste is en wat het beste bij u en uw situatie past.