Het CVA Netwerk Amsterdam is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een CVA (cerebro vasculair accident). De fysiotherapeuten van het CVA Netwerk Amsterdam zijn werkzaam in ziekenhuizen, verpleeghuizen en particuliere praktijken in de regio Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn en Purmerend.

Het samenwerkingsverband richt zich op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg aan patiënten met een CVA.

Het CVA Netwerk Amsterdam beoogt:

De kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met een CVA te waarborgen.
Een goede zichtbaarheid van deelnemende fysiotherapeuten. Patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en verwijzers zijn in staat op een snelle en makkelijke manier fysiotherapeuten van het netwerk te vinden.