Eisen voor deelname

  1. De fysiotherapeut is BIG en geregistreerd in het KRF NL.
  2. De fysiotherapeut is werkzaam in de regio Amsterdam en omgeving.
  3. De fysiotherapeut heeft affiniteit met het diagnosticeren en behandelen van CVA-patiënten, dat wil zeggen, heeft minimaal tien patiënten per jaar met een beroerte onder behandeling en heeft zich gespecialiseerd of gaat zich binnen twee jaar na toetreding specialiseren in neurorevalidatie door een relevante geaccrediteerde scholing te volgen.
  4. De fysiotherapeut levert een actieve bijdrage aan het behalen van de doelstelling van het netwerk.
  5. De praktijk of instelling waar de fysiotherapeut werkzaam is, is tenminste bij drie van de vijf netwerkbijeenkomsten per jaar aanwezig.
  6. De fysiotherapeut houdt zich aan de tijdens de netwerkbijeenkomsten gemaakte werkafspraken/

Contributie

Mogelijkerwijs zal er in de toekomst een contributie gevraagd worden zonder winstoogmerk. Hiervan zullen de servicekosten voor de website worden bekostigd en eventueel kosten ten behoeve van te ontwikkelen scholingsbijeenkomsten.

accreditatie KRF NL

Fysiotherapeuten moeten aan minimaal drie bijeenkomsten van anderhalf uur hebben deelgenomen om voor maximaal zes accreditatiepunten per jaar in aanmerking te komen. De punten kunnen worden bijgeschreven in het Beroepsgerelateerd deel.